متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

گروهی دوست داشتن را در تسلیم محض بودن می بینند و عده ای دوست داشتن را در رضایت قلبی و آرامش درونی که در زندگی شان سایه افکنده است.

عده ای دوست داشتن را فریاد می زنند و گروهی هم اعتقاد دارند که محبت زبانی کمترین نوع محبت است و عشق و علاقه ی واقعی را باید با عمل نشان داد.

عشق حسی است که هر انسانی در زندگی خویش لااقل یک بار به طور خالصانه تجربه اش می کند. حسی که شبیه هیچ نوع حس دیگری نیست.

حسی که شبیه آن را پیش و پس از آن به کس دیگری نخواهد داشت.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


fa1991
ارسال پاسخ
SA00
ارسال پاسخ