متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مادر را مهربانی تعریف کردم اما تعریفی ناقص بود.

مادر را ایثار تعریف کردم اما ناقص بود.مادر را صبور نام نهادم اما ناقص بود.

مادر را زیبایی معنی کردم باز هم ناقص بود.مادر را محبت تعریف نمودم ناقص بود.

مادر را بخشنده معنی کردم اما ناقص بود.و مادر را عشق تعریف کردم اما باز …

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


fa1991
ارسال پاسخ
dlaram
ارسال پاسخ
rayan_send
ارسال پاسخ

مادر را به همراه پدر با همه صفات خوب تعریف میکردی حتماً کامل میشد !!!

salin
ارسال پاسخ
salin آنلاين


Nnnn
ارسال پاسخ

عشق سه حرف نیست

چهار حرف است...
مادر