متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Nnnn
Nnnn
۱۴۰۰/۰۶/۰۷

http://up.hamkhone.ir/uploads/2021-08/7f00a5aea8a8aecadf8b673dfbcff210.mp3

Nnnn
Nnnn
۱۴۰۰/۰۴/۱۷

این قافله عمر عجب میگذرد
دریاب دمی که با طرب میگذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب میگذرد

Nnnn
Nnnn
۱۴۰۰/۰۲/۳۱

بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است♠️
بر رنگ لباس مناز که اخر کفن است♣️
مغرور مشو که زندگی چند روز است♦️
در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است♥️

Nnnn
Nnnn
۱۴۰۰/۰۲/۰۷

با این قیمت طلا دیگه نمیشه حلقه ملقه خرید

باید یه اسپری قرمز بگیریم رو نامزدمون

ضربدر ❌ بزنیم نبرنش

мя_κıпɢ
мя_κıпɢ
۱۳۹۹/۱۲/۲۴

خوشا چشمی که خواند حرف دل را ...
+5

nnn
nnn
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰﺩ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻋﺮﺿﯽ ﺩﺍﺭم
ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻋﺮﺿﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﻮ
ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ: ۷۸ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻃﻮﻟﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮕﻮ
ﻭ ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ : ۱۸۶ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ
ﻭ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺣﺴﺎﺏ ﮐرد