متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • فیلم

  • چند فیلم از بهترین های imdb  The shawshang redemption Forrest gump Inception Fight club
  • شعر نو

  • می دانم که می آیی شاعر ارسطو کروبی ( وصال خوانساری ) می دانم که می آییچه غم دارم ز تنهاییمی آیی چو ابر بهارمی شویی از دل غبارمی تابی چون آفتابمی ربایی از دیده تابمی رسد با بانگ صبح از سوی اوآن نسیم جانفزای کوی اوگر دل من بی قراری می کندنو بهار است و بهاری می کندشب هجران شود کوتاهرسد صبح امید از راه ... …