متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۵

ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و محافظت از ﺑﺪﻧﺸﻮﻥ در مقابل کرونا ﺗﺨﻢ ﻣﺎﺭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ !!
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯿﺘﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺨﻮﺭﯾﻦ؟؟؟

ﺑﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﯿﻢ ...

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۵

از فیلم پایتخت نتیجه گیری میکنم که؛هرچقدم خرجش کنی و بمیری براش،وقتی فابش برگرده دیگه نگاتم نمیکنه

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۵

ای بادهای خوش نفس
عشاق را فریادرس
ای پاکتر از جان و جا
آخر کجا بودی کجا

ای فتنه روم و حبش حیران
شدم کاین بوی خوش
پیراهن یوسف بود یا
خود روان مصطفی

#مولانای_جان

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۵

صافی صفت و پاک نظر باید بود
وز هرچه جز اوست بیخبر باید بود

هر لحظه اگر هزار دردت باشد
در آرزوی درد دگر باید بود

#مولانا_رباعی

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۵

تو چه پرسی که کدامی
تو در این عشق چه نامی

صنما شاه جهانی ز تو من شاد جهانم

#مولانای_جان

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۵

چو قدح ریخته گشتم
به تو آمیخته گشتم

چو بدیدم که تو جانی مثل جان پنهانم

#مولانای_جان

FeReShTeh
FeReShTeh
۱۳۹۹/۰۱/۱۵


sara1380skmji13swk4
sara1380skmji13swk4
۱۳۹۹/۰۱/۱۴

سهم پسران جهنم تنها دختران رانده شده
از بهشت بودند و من از سهم خودم قهر و شدم هرزه
تتلو

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۴

موج و دریا و حباب و قطره هم
چار اسم و یک حقیقت عین آب

چشم ما روشن به نور روی اوست
لاجرم بینیم رویش بی حجاب

#شاه_نعمت_الله_ولی

amirr01010
amirr01010
۱۳۹۹/۰۱/۱۴

#مولانا
سال‌ها شد که بیرون درت چون حلقه‌ایم
بر در تو حلقه بودن هیچ عاری هست نیست
بر در اندیشه ترسان گشته‌ایم از هر خیال
خواجه رااین جاخیالی هست آری هست نیست