متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


m00R00N
m00R00N
۱۴۰۰/۱۰/۲۸


dada1animal
dada1animal
۱۴۰۰/۱۰/۲۸


AMIR_96
AMIR_96
۱۴۰۰/۱۰/۰۷


تقدیم شما

AMIR_96
AMIR_96
۱۴۰۰/۱۰/۰۷

ای دوست قبولم کن و جانم بستان

مستم کن و از هردو جهانم بستان

با هرچه دلم قرار گیرد بیتو

آتش به من اندر زن و آنم بستان

AMIR_96
AMIR_96
۱۴۰۰/۱۰/۰۷

بیچاره‌تر از عاشق بیصبر کجاست
کاین عشق گرفتاری بی‌هیچ دواست

درمان غم عشق نه صبر و نه ریاست
در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست

dada1animal
dada1animal
۱۴۰۰/۱۰/۰۷


AMIR_96
AMIR_96
۱۴۰۰/۱۰/۰۶

گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما!

گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست!

AMIR_96
AMIR_96
۱۴۰۰/۱۰/۰۵

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است ، آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است ، هیچ کس تلخی لبخند مرا درک نکرد ، های های دل دیوانه من پنهانی است

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

تنهایی
نیمه دیگر من است،
وقتی تو
در هیچ خاطره‌ای
تکرار نمیشوی...!

Sara_323
Sara_323
۱۴۰۰/۰۹/۲۳

تنهایی
نیمه دیگر من است،
وقتی تو
در هیچ خاطره‌ای
تکرار نمیشوی...!