متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • واقعیت

 • سه نفر محكوم به اعدام با گیوتین شدند: آنها عبارت بودند از یک روحانی،یک وکیل دادگستری ویک فیزیکدان در هنگام اعدام ،روحانی پیش قدم شد ،سرش را زیر گیوتین گذاشتند، و از او سؤال شد:حرف آخرت چیست ؟ گفت:خدا خدا خدا او مرا نجات خواهد داد وقتی تیغ گیوتین را پایین آوردند،نزدیک گردن او متوقف شد. مردم تعجب کردند وفریاد زدند: آزادش کنید! خدا حرفش را زده ! وبه این ترتیب نجات یافت   نوبت به وکیل دادگستری رس…
 • مرد و زن نمیشناسد

 • « {kh} فیلتر شد » زن و مرد نمیشناسد ...   اگر زنی که تن فروشی میکند « {kh} فیلتر شد » است،« {kh} فیلتر شد » تر از آن مردی است که شرافت زن را به ریالی که لازمه ی سیر شدن شکم اوست میخرد ...!  و حس خواسته اش را در قبال تباهی یک زن جشن میگیرد !!    « {kh} فیلتر شد » یعنی آن کس که شرافت خود را،  انسانیت خود را و  انصاف و مردانگی خود را برای لحظه ای لذت حراج میکند ! وقتی …
 • از ""رفاقت"" میگویند ولی رفیق نیستند... ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ... ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ... ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ... ﺍﺯ ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ... ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ... ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ... ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ... ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ... ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧ…
 • تا میتوانی ...

 • کاش همه معنی راز زندگی را  می دانستیم  راز زندگی درک کردن می خواهد  زندگی چیز کوچک و بی معنی نیست که راحت بتوان از آن گذشت  زندگی از هر چیزی که فکرش را کنی گران تر و دست نیافتنی تر است  راز زندگی تو هستی  بودن تو  سلامتی تو  و خندهای شیرین خودت  و ضربان قلبی که هر ثانیه می شنوی  و چشمانی که هر روز صبح می گشایی  راز زندگی... زندگی دوباره هر روز…
 • کاش میشد

 • کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد..!!                        کاش می شد عشق را تعلیم داد نا امیدان را امید و بیم داد..!!                              شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران دلشاد بود..!! کاش می شد دشمنی را سر برید دوستی را مثل شرب…
 • نترس

 • قــوی بـاش و نتــرس.. از هر چی بترسی سرت میاد!هــرگـاه بتــرسی، شکست میخــوری.
 • حتمی

 • بین "علاقه هایتان" و "منطقتان" هیچ وقت یکی را انتخاب نکنید. باور کنید هیچکدامشان  به تنهایی درست نیست  نه علاقه ای که بی منطق باشد  و نه منطقی که بدون علاقه پیروی شود. همیشه انتخاب هایتان را جوری تعیین کنید  که نه بی منطق باشد و نه بی علاقه یک جور قاعده‌ی بُرد، بُرد. تقسیم کردن انتخاب ها به این دو دسته  پشیمان شدنش حتمی است می‌دانید چه می‌گویم؟!  حتمی ا…
 • صدا ندارد

 • قشنگه حتما بخونید  روزی ثروتمندی سبدی پر از غذاهای فاسدی به فقیری داد. فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت. فقیر همه آنها را دور ریخت و به جایش گلهایی زیبا وقشنگ در سبد گذاشت و بازگردانید. ثروتمند شگفت زده شد و گفت: چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود، پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟! فقیر گفت: هر کس آنچه در دل دارد می بخشد!!!  درجهان سه چیز است که صدا ندارد : مرگ فقیر،…
 • متن زیبا

 • ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ: ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧَﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪی ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍی!! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می دﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!! ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ! ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫ…
 • حقایق زندگی

 • سرخپوست پیری برای کودکش از حقایق زندگی چنین گفت : در وجود هر انسان، همیشه مبارزه ایی وجود دارد مانند ، مبارزه ی دو گرگ! که یکی از گرگها سمبل بدیها مثل، حسد، غرور، شهوت، تکبر، وخود خواهی و دیگری سمبل مهربانی، عشق، امید، وحقیقت است. کودک پرسید : پدر کدام گرگ پیروز می شود؟ پدرلبخندی زد و گفت ، گرگی که تو به آن غذا می دهی…