متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • اعتماد به نفس..

  • آیا برای یک زندگی خوب ، داشتن اعتماد به نفس کافی است ؟ قبل از جواب دادن به این سوال ، باید تعریفی از اعتماد به نفس و زندگی خوب داشته باشیم ...  اعتماد به نفس یعنی دوست داشتن خود .. هرچه بیشتر خودت رو دوست داشته باشی  بالبطع اعتماد به نفس بیشتری هم خواهی داشت ! زندگی خوب چیه ؟ زندگی خوب به نظر من یعنی اینه که حالت خوب باشه ..  البته تعریف هرکس از زندگی خوب متفاوت است .. مهم …