متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


با ملايمت = سخن بگوئيد،

عــمــيـــق = نفس بكشيد،

شــــــيــك = لباس بپوشيد،

صـبـورانه = كار كنيد

نـجـيـبـانه = رفتار كنيد،

هــمـــواره = پس انداز كنيد،

عــاقــلانـه = بخوريد،

كــــافـــى =  بخوابيد،

بى باكانه = عمل كنيد،

خـلاقـانـه = بينديشيد،

صـادقانه = عشق بورزید،

هوشمندانه = خرج كنيد،


خوشبختی یک سفراست,نه یک مقصد. 

هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. 

زندگی کنید و از حال لذت ببرید ...

نظرات دیوار ها


haniiii
ارسال پاسخ

دست و پنجتون درد نکنه