متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


 • بي لياقتي

 • بي لياقت بودن بعضيا باعث ميشه آدم توي مهربوني بابقيه هم خسيس بشه!!!!!!!
 • بگذريم

 • ابري كه مي گذشت به آهنگ گريه گفت: دنيا مكان ماندن ما نيست ، بگذريم........ #سجاد -ساماني
 • درد

 • دردي رو كه تجربه نكردي مسخره نكن........
 • سكوت

 • سكوت  در مقابل بعضي حرفها چقدر زيباست وقتي قرار است پاسخ را خدا بدهد.......
 • مسیر

 • گر عشق مقصد است...... خوشا لذت مسیر #فاضل-نظری
 • سوتفاهم

 • سو تفاهم ها سرماخوردگي نيستن كه خودشون خوب بشن.... بايددر موردشون حرف زد!!!!!!    
 • قلب

 • هر قلبي كه پاك باشد بيشتر اعتماد ميكند بيشتر محبت ميكند بيشتر ميبخشد...... و بيشتر آسيب ميبيند!!!!!
 • خدايا

 • خداوندا نه آنقدر پاكم كه مرا كمك كني و نه آنقدر بدم كه رهايم كني خدايا دستم به آسمانت نميرسد اما تو كه دستت به زمين ميرسد بلندم كن!
 • انتخاب

 • خيانت يك انتخابه نه يك اشتباه و وفاداري يك مسئوليته نه يك انتخاب!!!!!!
 • حرف مردم

 • هيچگاه نگران حرفهاي مردم نباش همينكه وقتشان را ميگذارند، تا پشت سرت حرف بزنند يعني شخص مهمي هستي.......