متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • حسرت

 • اينكه ميگن، از ما كه ديگه گذشت.... قسمت نبودو قسمت نشد..... تا ببينيم چي پيش ميادو چي ميشه..... پشت همه اين حرفها  يه حسرته!!!!
 • بيظرفيتهااااا

 • چه ساده بوديم كه باورمان شده بود از محبت خارها گل ميشوند يادمان نبود كه خيلي وقت است كه ديگر ضرب المثل ها اعتباري ندارند! آنقدر يكطرفه محبت كرديم و بي محبتي ديديم كه خشك شديم يادمان رفت قبل  از هر محبتي به ظرفيت مخاطبمان توجه كنيم والكي كسي راكه ارزش ندارد بزرگش نكنيم كه نتيجه اين بزرگي ميشود حقارت خودمان...... بياييد به هم قول بدهيم كه به اندازه آدمها كاري نداشته باشيم بعضي ها كوچك بمانند به…
 • آدمها

 • آدمها بادلايل خودشون به زندگي ما واردميشن و با دلايل خودشون از زندگي ما ميرن نه از آمدن ها زياد خوشحال بشيم و نه از رفتن ها زياد غمگين !!!!!!!
 • نگران نباش

 • نگران اين نباش كه زندگيت زيرورو شود!!!! از كجا معلوم زير زندگيت بهتر از رويش نباشد!!!
 • اجازه نده

 • خط قرمز داشته باش..... هم براي خودتان هم براي بقيه!! نه رد شو و نه اجازه بده ردبشوند!!!!!!  
 • لبخند

 • از زندگيت حذف كن همونايي كه  لبخند رو از صورتت حذف كردند.......
 • اعتماد

 • به خدا اعتماد كن گاهي بهترين ها را بعداز تلخ ترين تجربه ها به تو مي دهد تا قدر زيباترين چيزهايي كه  به دست آوردي را بداني!!!......
 • عطر

 • عطرها بي رحم ترين عناصر زمينند بي آنكه بخواهي ميبرندت تا قعر خاطراتي كه براي فراموشي شان تا پاي غرور جنگيدي..... #آناگاوالدا
 • لياقت

 • لياقت چيزي نيست كه شما از توي شناسنامه يا چهره افراد بفهميد! لياقت چيزي نيست كه انتهاي يك راه طولاني مشخص شود! بلكه لياقت حاصل يك لحظه نديده گرفتن بي احترامي بي توجهي فردمقابل به شما بخاطر ديگران است درجواب تمام خوبي ها!!!!! خودتان را هدرآدم هاي بي لياقت زندگي نكنيد!!!…
 • زندگي مثل.....

 • زندگي مثل آب توي ليوان ترك خورده ميمونه بخوري تموم ميشه  نخوري حروم ميشه از زندگيت لذت ببر چون در هرصورت تموم ميشه