متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


میخواهم بگذرم ...

 

 

بگذرم از خویش همچون باران از ابر

 

 

و چون آبی از رودخانه....

 

 

 

میخواهم بنشینم...

 

 

بنشینم چون موج بر ساحل ....

 

 

 

خسته ام ...

 

 

میخواهم نفس گیرم در زیر سایه 

 

 

درختی خشکیده ...

 

 

آه چه دلگیر است این روزها حال و

 

 

هوایم ....

 

 

نه نای سخن دارم به لب نه شوقی

 

 

بر سینه ام مانده از رفتنت...

 

 

تو که نیستی ...

 

 

زندان است تمام این خانه ،من انتظارت

 

 

را به تاریکی نشسته ام شاید باز شود

 

 

به دستانت دری و چشمم به چشمان 

 

 

تو افتد....

نظرات دیوار ها


rohinaaaa
ارسال پاسخ

fmamra :
{67}


fmamra
ارسال پاسخ
rohinaaaa
ارسال پاسخ

toya :
{h}


rohinaaaa
ارسال پاسخ

Fereshteh :
{67}


toya
ارسال پاسخ
FeReShTeh
ارسال پاسخ
rohinaaaa
ارسال پاسخ

arsham00 :
{h}

ممنون ارشام عزیز

arsham00
ارسال پاسخ