متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دروازه‌های شهرت را به رویم بگشا

با تو آنقدر حرف دارم که

با گفتن تمام نشود

سال‌هاست من لحظاتی را زیسته‌ام که

گره به نام تو خورده

دروازه‌های شهرت را به رویم بگشا

من در آن‌جا با تو

شهرهای دیگر را تصاحب خواهم کرد

این خانه‌ها

این کوچه‌ها

این میدان‌ها

کفایت هر دویمان را نمی‌کند.


"اُزدمیر آصف"

ترجمه: قادر دلاورنژاد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ


tannaz01
ارسال پاسخ

دروازه‌های شهرت را به رویم بگشا

با تو آنقدر حرف دارم که

با گفتن تمام نشود

آرمان
ارسال پاسخ

سپاس