متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


 • اغوش

 • هر شب، هم آغوشم با "خیالی" که بوی "تنت" را می دهد.... تو، اما.... هم آغوش "تنی"، که بوی "خیالم" را هم نمی دهد! وااااااااااااااااااااااااااای! به جنونم می کشاند، این اندیشه، هر شب!!!!
 • ذهن

 • لب مردم تعریف و تمجیدها را ظرف چند دقیقه فراموش می کنند اما یک اهانت را سال ها به خاطر می سپارند. آن ها مانند آشغال جمع کن هایی هستند که هنوز توهینی را که مثلا بیست سال پیش به آن ها شده با خود حمل می کنند و بوی ناخوشایند این زباله ها همواره آنان را می آزارد. برای شادبودن باید بر «افکار شاد» تمرکز کنید باید ذهن خود را از زباله هایِ تنفر، خشم، نگرانی و ترس رها کنید.…
 • زیگموند فروید

 • پیش از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد به نفس پایینی دارید، اطمینان حاصل کنید که توسط یک مشت عوضی محاصره نشده اید!
 • باید باشد

 • باید کسی باشد برای دوست داشتن کسی باشد که وقتی تمامت را گوشه ای گم ‌می کنی بیاید… پیدایت کند!
 • ......

 • تو هم مرا دوست داری ؟ همانقدر که من تو را ؟ پس چرا این شهر فقط یک دیوانه دارد ؟؟
 • اعتماد

 • مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارندهیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند !
 • صبور

 • تنها زمانى “صبور”خواهى شد، که “صبر”را یک”قدرت” بدانی نه یک “ضعف”… آنچه “ویران مان” مى کند “روزگار” نیست ! حوصله ی “کوچک” براى “آرزوهاى بزرگ” ماست …
 • خیال

 • هر شب، هم آغوشم با "خیالی" که بوی "تنت" را می دهد.... تو، اما.... هم آغوش "تنی"، که بوی "خیالم" را هم نمی دهد! وااااااااااااااااااااااااااای! به جنونم می کشاند، این اندیشه، هر شب!!!!
 • عادت

 • عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !
 • خیال

 • هر شب، هم آغوشم با "خیالی" که بوی "تنت" را می دهد.... تو، اما.... هم آغوش "تنی"، که بوی "خیالم" را هم نمی دهد! وااااااااااااااااااااااااااای! به جنونم می کشاند، این اندیشه، هر شب!!!!