متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


 • عادت

 • عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !
 • خیال

 • هر شب، هم آغوشم با "خیالی" که بوی "تنت" را می دهد.... تو، اما.... هم آغوش "تنی"، که بوی "خیالم" را هم نمی دهد! وااااااااااااااااااااااااااای! به جنونم می کشاند، این اندیشه، هر شب!!!!
 • خیال

 • هر شب، هم آغوشم با "خیالی" که بوی "تنت" را می دهد.... تو، اما.... هم آغوش "تنی"، که بوی "خیالم" را هم نمی دهد! وااااااااااااااااااااااااااای! به جنونم می کشاند، این اندیشه، هر شب!!!!
 • خیال

 • هر شب، هم آغوشم با "خیالی" که بوی "تنت" را می دهد.... تو، اما.... هم آغوش "تنی"، که بوی "خیالم" را هم نمی دهد! وااااااااااااااااااااااااااای! به جنونم می کشاند، این اندیشه، هر شب!!!!
 • تو

 • تو تمامىِ آن چيزى هستى كه من ميخواستم در اين زندگىِ خيالى!
 • ...

 • ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری می‌کنند مردگانی بیش نیستند.
 • خوشبختی

 • خوشبختیهمیشه داشتنِ چیزی نیست.خوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته‌هاست!«یک نوع رهایی» که شبیه به هیچ چیز نیست؛ و گاهی ساده و غیرقابل تصور است.
 • ..........

 • گذر به کوخ نشین ، دون شأنِ کاخ نشین است کجا گذار تو اى شَه به این خرابه بیفتد . . .
 • من و

 • کار دیگری نداریم     من و خورشید     برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح …
 • زندگی

 • زندگی زیباست … برای کسانی که ریسک عشق را می پذیرند و برای لذت بردن از زندگی ماجراجویی می کنند