متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خشم را باید به عنوان یک عامل بازدارنده در محیط کار.

 

که کارایی شما را کم می‌کند اهمیت بیشتری دهید.

 

و حداقل ریشه آن را پیدا کنید.کنترل خشم در محیط کار

 

 

کنترل خشم در محیط کار

کنترل عصبانیت در محیط کار

آیا هنوز از اینکه در محیط کار خود از تلاش های تان قدردانی نشده است .

یا  ارتقاء رتبه دریافت نکرده اید عصبانی می باشید؟

آیا عصبانیت شما به دلیل داشتن همکاران می باشد.

 

که به طور دائم با بدگویی ها و دخالت های خود دست به خراب کردن.

 

وجه شما را نزد کارفرمایتان می زنند؟کنترل خشم در محیط کار

 

تحقیقات نشان گر این می باشد که بسیاری از اشخاص در محیط کار نفرت .

 

و همینطور عصبانیت در خود را سرکوب می کنیم .

 

غافل از آنکه این احساسات تاثیرهای منفی در زندگی فردی.

 

و همین طور حرفه ای ما خواهد گذاشت.

 

کنترل خشم در محیط کار

 

ریشه یابی خشم

ریشه یابی این گونه احساس  حداقل کاری می باشد.

که ما می توانیم به عنوان قدم اول برای دور شدن از آن برداریم.

نتایج تحقیق ها نشانگر این می باشد .

که از هر چهار کارمند یک کارمند در محیط کار خود .

 

به خاطر علت های متعددی عصبانی می شود.کنترل خشم در محیط کار

و در اکثر اوقات این عصبانیت را به کتمان کردن می‌پردازد.

 

این عصبانیت در آن اندازه نمی باشد که به فرد صدمه بزند.

 

و تاثیرهای منفی را به طور استرس، دل زده شدن از کار.

و حتی تحریک کردن اطرافیان.

و همینطور توطئه علیه اطرافیان در وجود شخص به وجود می آید.

منبع:کانون مشاوران ایران-کنترل خشم در محیط کار

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !