تست رضایت زناشویی یکی از تست های آنلاین مهم و رایگان در زمینه تشخیص رفتاری روابط بین زوجین است. در این تست میزان رضایت و همخوانی زوجین بررسی شده است.

تست رضایت زناشویی

سوالات زیر را بخوانید و با توجه به میزان رضایت خود پاسخ دهید، در انتها امتیازها را حساب کنید و میزان رضایت زناشویی خود را حساب کنید.خیلی راضی
راضی
نیمه راضی
ناراضی
خیلی ناراضی
1
احساس خوبی   نسبت به دوستان مشترکمان دارم.

2
از مقدار صحبتی که روزانه باهم داریم راضی هستم.

3
از رابطه   جنسی بینمان احساس رضایت دارم.

4
از مقدار   زمانی که صرف کار می کنیم راضی هستم.

5
با نحوه خرج   کردن پولمان موافق هستم.

6
از نوع والدی   که هستیم و رفتاری که با فرزندمان داریم راضی هستم.

7
از برخوردمان   با مشکلات راضی هستم.

8
از شکلی که   اوقات فراغتمان را می گذرانیم راضی هستم.

9
با دیدگاه   همسرم درباره زندگی ( ارزش ها، باور های مذهبی و..) موافق هستم.

10
به طور کلی   از شیوه رفتار همسرم با اعضای خانواده اش راضی هستم.

11
به طور کلی   از شیوه رفتار همسرم با اعضای خانواده خودم راضی هستم.

12
از عادات کلی   مانند آداب معاشرت و ظاهر همسرم راضی هستم.

پاسخ تست میزان رضایت زناشویی کلیک کنید