متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تست تشخیص افسردگی

شدت افسردگی در هر فرد متفاوت است و آزمون زیر نمی تواند این درجه را تعیین کند، هدف این آزمون در حقیقت بررسی اندیشه، احساسات، رفتار و شرایط افسردگی است.

در این آزمون سه گزینه «این طور نیستم»، « تاحدودی اینگونه هستم» و «این طور هستم» آورده شده است روی ستونی که مربوط به شما است علامت بزنید. برای رسیده به این پاسخ حالات و افکار خود را در دو هفته پیش در نظر بگیرید.عبارات افسرده
این طور   نیستم
(0)
تاحدودی این   طور هستم
(1)
این طور هستم
(2)
1
«خلق افسرده دارم»2
« نمی توانم اولویت ها را رعایت کنم»3
« نمی توانم تغییر کنم»4
«پیگیری کارها برای من دشوار است»5
«هرگز حالم بهتر نمی شود»6
« دلایلی دارم که چرا نمی توانم بهتر از این باشم»7
« منفی فکر می کنم»8
« زندگی ام از بد به بدتر می رسد»9
« گرفتار اندیشه های منفی هستم»10
«مرتب خودم را سرزنش می کنم»11
«احساس درماندگی دارم»12
«احساس می کنم که بی ارزش هستم»13
«آینده ام تاریک است»14
«احساس وحشتناکی دارم»15
«نمی خواهم زندگی کنم»16
« گرفتار درد و بیماری بی دلیل هستم»17
« مدام احساس خستگی می کنم»18
«احساس می کنم که عصبی هستم»19
«به طور ناگهانی هراسان می شوم»20
«نمی توانم حوادث ناگوار گذشته را فراموش کنم»21
«احساس خشم می کنم»22
« احساس گناه دارم»23
«از خودم خجالت می کشم»24
«به آسانی ناراحت می شوم»25
«به راحتی حواسم پرت می شود»26
«برای رسیدن به آرامش سیگار می کشم»27
«به اندازه کافی ورزش نمی کنم»28
«مشکل اشتها دارم»29
«مشکل در خوابیدن دارم»30
«کارهایی که باید انجام دهم را پشت گوش می اندازم»31
«روابط بدی با دیگران دارم»32
«زندگی جنسی بدی دارم»33
«مدام احساس تنهایی می کنم»34
«می ترسم که افسرده شوم»35
«از این که افسرده باشم می ترسم»
تفسیر تست افسردگی کلیک کنید

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !