متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خشونت یکی از ملاک های رشد و بالندگی شخصیتی در افراد است؟

این بدین معنی است که هرچقدر فرد به رشد بیش تری در زمینه های اجتماعی و معنوی برسد، رفتارهای خشونت آمیز او کاهش می یابد و می تواند آن را مدیریت کند و سعی می کند مشکلات را از طریق صحبت و منطق حل می کند.

در واقع نمی توان فردی را یافت که هیچ وقت عصبانی نشود ولی مدیریت خشم باعث ایجاد زمینه ها و مسیرهای سالم برای ابراز این خشونت می گردد.

رفتارهای خشونت آمیز علاوه بر صدمه به دیگران به خود فرد نیز آسیب وارد می کند، فرد معمولا پس از رفتارهای پرخاشگرانه پشیمان می شود.

خشونت و پرخاشگری

متاسفانه، فردی که دارای رفتار خشونت آمیز نباشد اگر در محیطی پر از خشونت و پرخاشگری قرار بگیرد نمی تواند از خود دفاع کند و به شدت آسیب می بیند.

برگرفته از خشونت و پرخاشگری

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !