متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


چرا صحبت درباره اضطراب مهم است؟

 

کودکان و نوجوانان اغلب دلیل اضطراب خود را تشخیص نمیدهند. درعوض فکر میکنند که مشکلی دارند.

 

کودکان ممکن است روی نشانه های فیزیکی اضطراب متمرکز شوند.

 

(مانند دردمعده). نوجوانان ممکن است فکر کنند .

 

صحبت صحبت در مورد اضطراب 

که عجیب و غریب، خارج از کنترل و حتی احمق شده اند! این افکار ممکن است انها را مضطرب تر و خجالتی کند.

 

بنابراین اولین مرحله، اموزش به کودکان درباره اضطراب و چگونگی تشخیص ان است.

 

خود اگاهی مهم است.

 

نظر اشتباه : صحبت درباره اضطراب ممکن است کودکان را مضطرب تر کند.

 

حقیقت: تامین اطلاعات درست درباره اضطراب، میتواند گیجی و یا شرمندگی انها را کم کند.

 

توضیح دهید که اضطراب یک تجربه معمول و طبیعی است، و میتواند به طور موفقیت امیزی هدایت شود.

 

وقتیکه کودک شما این را بفهمد ، انگیزه بهتری برای اینکه زندگی را راحتتر سازد دارد.

 

معرفی بحث اضطراب به کودکان

چطور این کار را انجام دهیم:

 

سه مرحله برای معرفی بحث اضطراب به کودکان وجود دارد:

 

مرحله ۱: کودکان را به پذیرفتن ترس و نگرانی تشویق کنید.

 

مرحله ۲: درباره اضطراب به انها اموزش دهید.

 

مرحله ۳: به انها درباره تشخیص اضطراب کمک کنید.

 

مرحله ۱: کودکان را به پذیرفتن ترس و نگرانی تشویق کنید:

 

بوسیله توصیف یک موقعیت اخیر که شما نشانه های اضطراب را در کودکتان مشاهده کردید شروع کنید.

 

“دیروز وقتیکه سارا اینجا امد، تو خیلی ساکت به نظر میرسیدی و کنار مامان نشستی.

 

به نظر میرسید که تو از امدن یک مهمان درخانه عصبی بودی.

 

به کودکتان درباره چیزهایی که وقتیکه همسن انها بودید از انها میترسیدید بگویید.

 

(مخصوصن اگر شما ترسهایی مشترکی داشتید)، و از انها بپرسید که ایا نگرانیها و ترسهای مشابه ای دارند.

 

از او بپرسید که چه چیزهایی بیشتر او را نگران میکند. ممکن است مجبور باشید.

 

تا او را با مثال زدن اماده کنید مانند” من بچه هایی میشناسم که از ______ میترسند، ایا تو هم از ان میترسی؟”

 

  مشخص کردن میتواند به کودکان دربررسی ترسها و احساسات کمک کند.

 

برخورد مناسب با اضطراب 

وقتیکه کودک شما اضطراب یا نگرانی را بیان میکند، به او بگویید که او را باور دارید به او اطمینان دهید، و اینکه این احساسات طبیعی هستند.

 

به یاد بیاورید که کودک شما نشانه هارا از شما دریافت میکند. پذیرش افکار نگران و اضطراب را به او نشان دهید.

اگر شما ارام بمانید، این به کودک شما برای ارام شدن کمک میکند.

 

نکته:  ایا شنیدن ” نگران نباش و ارام باش!” به شما هنگام اضطراب کمک میکند؟ احتمالن این کودک شما را نیز زیاد ارام نمیکند.

 

این مهم است بپذیرید که ترسهای کودکتان واقعی است.

 

احساس همدردی شما، شانس اینکه او راهنمایی شما را بپذیرد و درباره ترسهایش با شما دراینده صحبت کند را افزایش میدهد.

منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی ایران -با کودک یا نوجوان خود درباره اضطراب صحبت کنید؟

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !