متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


برخی اوقات دست  افراد نمی باشد .

 

بدون اینکه بخواهند و به آن فکر کنند به قهر کردن می پردازند.

 

علت قهر کردن از خانه 

اگر مسئله‌ای به دلخواه شما نباشد به قهر کردن می پردازید .

 

و آنقدر به این کار خود ادامه می دهید تا درون شما به آرامش برسد.

 

حالا تفاوتی ندارد به آن چیزی که مایل بودید رسیده باشید یا خیر .

 

مهم این می باشد که به طریقی مخالفت خود را بازگو کنید.

 

قهر یک امر طبیعی محسوب می شود.

ولی به شرط آنکه در صورت طبیعی و منطقی صورت گیرد.

نه مانند اینکه روزها  و ساعتها در حال قهر باشید .

و سر هر موضوع کوچکی به قهر کردن بپردازید.

قهر برای تنبیه کردن 

یکی از علائم های تنبیه کردن قهر می باشد که:

 

اشخاص در برابر برخورد های اطرافیان به صورت یکی از اشکال های دیداری.

چشمی،  کلامی از خود آشکار می کنند .

که می تواند  در زندگی اشخاص  ریشه داشته باشد.

از نظر روانشناسان قهر یک نوع واکنش معمولی در انسان می باشد.

که به طور ژنتیکی و محیطی به اشخاص انتقال پیدا می‌کند.

 

تا جایی که اشخاص در شرایط های یکسان به شکل های متفاوت  به قهر کردن می‌پردازند.

 

کودک ، زن یا مرد فرقی ندارد همه این اشخاص در شرایط هایی که با ناکامی روبه رو شود.

 

یا به احتیاج های مناسب خود دست پیدا نکنند .

 

و برای گرفتن حق و غیره به درجه های متفاوت به قهر می پردازند.

شماره های تماس 01

درجات قهر کردن 

قهر کردن در ارتباط هایی که اشخاص انتظار های بیشتر از حد از یکدیگر دارند .

منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی ایران -قهر کردن زن از خانه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !