متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


 • دوست

 • کاشکی یکی بود ما رو با هم آشتی میداد
 • سلام

 • دویدیم و دویدیم و دویدیم به هیچ جا نرسیدیم این دنیا پوچه پوچ
 • سلام

 • این روزهای آخر سال هیچ بوی عیدی به مشام مردم عزیزمون نمیاد همه افسرده و غمگین و ناراحت و البته شرمنده خانواده خدایا تو رو قسمت میدم به عظمتت دوباره شادی را به تمام خانواده ها برگردون تا هیچ سفره ای خالی و خجالت زده نباشند آمین یا رب العالمین…
 • دوست

 • دلم برات تنگ شده جونم میخوام ببینمت نمیتونم بین ما دیوارهای سنگی حاصل یک عمر میدونم 
 • دوست

 • روزی به چشم تو من بهترین بودم عاشقترین بودی عاشقترین بودم
 • دوست

 • یاور همیشه مومن تو برو سفر سلامت غم من مخور که دوریت برای من شده عادت
 • دوست

 • بده دستاتو به دستم تا با هم کلبه بسازیم کلبه ای پر از منو تو از من وتو ما بسازیم
 • یاد

 • اونکه رفته دیگه هیچکس نمیاد تا قیامت دل من گریه میخواد به یاد تمام عزیزان از دست رفته روحشان شاد
 • سلام

 • مرد همیشه مرده مردونگی هنوز هم رد پا از خودش گذاشته به یاد ابر مرد سینمای ایران ناصر ملک مطیعی یادش گرامی
 • link

 • http://www.hamkhone.ir/ref/136035/