متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دوستی ازم پرسید؛ یه رابطه سالم چه ویژگی‌هایی داره!و از کجا بدونم که رابطه‌م داره خوب پیش میره!؟

‏+گفتم نشونه‌ها که زیاده ولی؛ به هفت تا علامت بیشتر دقت کن.
رابطه‌های خوب با حرفای قشنگ شروع میشن ولی با رفتارای درست دوام پیدا میکنن، ببین که این رابطه…

‏1) چقدر از اضطراب‌ت کم می‌کنه!؟
‏ در جریانید که یک رابطه خوب قراره یه دغدغه از زندگی‌تون کم کنه نه اینکه یه بار و فشار و اضطرابی به مشکلات‌تون اضافه کنه!

‏2) چقدر به آرامش‌‌ت اضافه می‌کنه!؟
حس آرامش در رابطه یعنی با کسى باشى که کنارش خیال راحتی داشته باشى، نه اینکه هر روز باهاش بجنگی تا دوست داشته شدن و آرامش‌ رو ازش مطالبه کنی یا مطالبه کنه!.

‏3) چقدر بهت احساس امنیت و اطمینان میده!؟
خلاصه‌ش یعنی اینکه؛ چقدر مي‌تونی با طرف مقابل‌ت از احساسات‌ت، نگرانی‌هات و خواسته‌هات آزادانه و بدون ترس از اين كه ناراحت بشه، قضاوت‌ت کنه یا بذاره بره، گفتگو کنی!.

‏4) چقدر باعث رشد و پیشرفت‌تون شده!؟
یه رابطه خوب رابطه‌ایه که عزت نفس و اعتماد بنفس‌ رو ببره بالا و باعث شادی و موفقیت جفت‌تون بشه!. رابطه‌ای که تو اون مدام با خودت بگی نکنه زشتم!، نکنه بدهیکلم!،نکنه خیلی حرف میزنم!یا ناکافی‌ام! و روز به روز عقب‌ترت ببره؛ بیشتر پل سقوطه...

‏5) چقدر احساسات‌ت رو ابراز می‌کنی! و اجازه ابراز احساسات رو میدی!؟
رابطه‌ای که در اون وقت حرف زدن هیچ نیازی به سانسور کردن حال و هوات نداری و می‌تونی راحت باشی، با یه آدم امن در ارتباط برابر هستی.

‏6) چقدر واسه همدیگه شنونده خوبی هستید!؟
حقیقتا که حرف زدن با کسی که درکت کنه و فقط شنونده باشه و قضاوت‌ت نکنه، از بوس و بغلم حیاتی‌تره.

‏7) چقدر به هم اعتماد دارید!، احترام قائلید!، متعهدید! و تو جنبه‌های مختلف صمیمی هستید!؟
به بیان دیگه؛ «دوستت دارم»، «ممنونتم»، «عذر مي‌خوام» و «گوش میدم» و  «بیا خوش بگذرونیم» از كلمات جادويی هستن كه تو يه رابطه سالم زياد شنيده ميشن.

‏مخلص کلام اینکه
‏اونی که خوشحالیت خوشحالیشه
‏ناراحتیت ناراحتیشه؛
‏فکرت، فکرشه و اضطراب‌ت دغدغشه!؛
‏همونو بچسب که اون آدم، بهترین آدمِ زندگیته.

#‏دکترامیدامانیبه اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !