متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به شما ربطے ندارد...


#عزیز_من

قبل از اينكه كسے اين جمله ے خبرے را جهت هشدار به شما بگويد و مخاطب اين جمله قرار بگيريد، خودتان بارها اين جمله را با خودتان تكرار كنيد...


- "به من ربطے ندارد"


ما مسئول تحليل زندگے و رفتار ديگران نيستيم، ما مسئول زندگے خودمان هستيم، لطفا اين جمله ے خبرے را قبل از اينكه كسے بهمان گوشزد كند، 

روزے چند بار براے خودمان تكرار كنيم، كه "به من ربطے ندارد" من مسئول رفتار ديگران نيستم!


هركسے حق دارد در حريم خصوصے خودش زندگے كند

لطفا با سوالهاے بيجا زندگے اطرافيانمان را شخم نزنيم...!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mahss
ارسال پاسخ
rayan_send
ارسال پاسخ
raha1374
ارسال پاسخ

وقت شناس باید بود
که کجا ها به من ربط دارد کجاها ندارد

REZA5213
ارسال پاسخ

دخالت بی مورد که طرف نخواد در زندگی خصوصیش سرکشی کنی درست نیست ولی اگر نیاز به کمک داشته باشد و شما بتونی براش انجام بدی خوبه! در حقیقت آنچه ربط نداره دانستن اطلاعات بی مورد از زندگی دیگرانه و آنچه ربط داره دست گیری و رفع نیازه

SA00
ارسال پاسخ
salin
ارسال پاسخ

عالی

farnia
ارسال پاسخ

لایک طلایی