متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


این فرهنگ به قدرے نزد عموم جا افتاده است ڪه احتمالش ڪم است ڪه در حوادث گوناگون با جمله‌ے قبیح "همیشه پاے یک زن در میان است" مواجه نشویم!

فرقے نمی‌ڪند ڪه چه اتفاقے افتاده، همیشه "یک زن" مقصر است!


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !