متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


از قدیم رسم بود

که اگر ستاره دنباله دار دیدی آرزو کنی

اگر قاصدک دیدی آرزو کنی

ستاره رد می شود

قاصدک را هم باد می برد

قدیمی ها خیلی چیزها را

خوب می دانستند

می دانستند که آرزو ماندنی نیست

می دانستند نباید آرزو به دل ماند

آرزو را باید فوت کرد

رها کرد به حال خودش

آرزو را روی دلهایتان نگذارید

نباید راکد بمانند.

آب هم با آن همه شفافیتش

یک جا بماند کدر می شود و بو می گیرد

آرزوهایتان را بدهید دست باد

آنها باید جاری باشند تا برآورده شوند

امیدوارم فردا روز بر آورده شدن

آرزوهایتان باشد…

نظرات دیوار ها


CR7777777
ارسال پاسخ

سپاس

toya
ارسال پاسخ

آمین

zahra79
ارسال پاسخ

آمین

خزان
ارسال پاسخ

آمین
همینطور شما

seldaaa
ارسال پاسخ
dlaram
ارسال پاسخ
pariw
ارسال پاسخ