متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دختر جان بہ یاد داشتہ باش

آنڪہ دوستت داشتہ باشد

بہ خاطرت خواهد جنگید

و تو را بہ دست خواهد آورد

پس هیچ گاه بہ خاطر ڪسانے ڪہ بہ دروغ

فریاد عاشقے سر مےدهند اشڪ نریز!


 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


fmamra
ارسال پاسخ

همش از نامردی پسرا میگن

چرا یه بار از اون دخترایی نمیگین خیلی از پسرا هارو سرکار میزارن....

بعضی پسرا هم مث چیز .فقط میگن لایک ...یکم متن رو بخونید

toya
ارسال پاسخ
Mina398
ارسال پاسخ

لایک

rohinaaaa
ارسال پاسخ

لایک

mmiillaadd
ارسال پاسخ

چیزی که کف پارک و خیابونا پره