متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


برایت آرزوهای ساده می کنم

آرزو می کنم صبح ها سر حوصله

ملافه های سفید را مرتب کنی

پنجره اتاقت را باز کنی و هنگامی که

چایت را می نوشی آفتاب

روی گونه ات بنشیند

آرزو می کنم به کسی که دوستش داری بگویی، دوستت دارم

اگر نه امیدوارم قدرت این را داشته باشی که لبخندهای مصنوعی بزنی

آرزو می کنم کتاب های خوب بخوانی، آهنگ های خوب گوش کنی

عطر های خوب ببویی

با آدم های خوب حرف بزنی و

فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست

بودنِ چیزی که دوست داری باشی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !