متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


shahabodin1373
shahabodin1373
۱۳۹۹/۰۴/۰۸

با این حساب باید پس این گل رو هم من تقدیمتون کنم

Tom Cat
Tom Cat
۱۳۹۹/۰۴/۰۸


raha1374
raha1374
۱۳۹۹/۰۴/۰۸


ای کاش عظمت در نگاه تو باشد، نه در آنچه بدان می نگری
آندره ژید، مائده های زمینی

FeReShTeh
FeReShTeh
۱۳۹۹/۰۴/۰۸


fa1991
fa1991
۱۳۹۹/۰۴/۰۸

سلام

شبتون خوش

dada1animal
dada1animal
۱۳۹۹/۰۴/۰۸

چی شده آجو

─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

{ خل}
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یکی رو پیدا کنین که هم بشه باهاش دعوا کرد،هم قربون صدقش رفت
هم بشه باهاش درباره همه چی حرف زد

آدمیزاده دیگه
به هرکسی نمی تونه بگه حالش بده

toya
toya
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

شماهم وقتی تو تاکسی نشستید ولی از مسیری که شما بلدید نمیره فک میکنین میخواد بدزدتتون یا فقط من تئوری توطئه دارم؟

rayan_send
rayan_send
۱۳۹۹/۰۴/۰۷