متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


در این سلولِ انفرادی را بشکن !

می‌خواهم از خودم فرار کنم

تو زندان‌بانِ خوبی نبودی

برای اسیری که

تمامِ نقشه‌هایِ فرارش

به آغوشِ تو ختم می‌شد !

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


shahbaz86
ارسال پاسخ

خوب بود ممنون