متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


گشاده دست باش ، جاري باش ، كمك كن (مثل رود)
با شفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)
اگر كسي اشتباه كرد آن را بپوشان (مثل شب)
وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)
متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)
بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )
اگر مي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه ) 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mona_rt
ارسال پاسخ
Raha_408
ارسال پاسخ