متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


ﻫﻤﯿﺸﻪ به من ﻣﯿﮕﻔﺖ :

ﺯﻧﺪگیم هستی ...

ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ برایش ﮔﻔﺘﻢ :

مگر ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ؟

ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :

ﺁﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ

ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﮕﺬﺭﻩ !

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !