متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


دریا برای مرغابی ...

تفریحی ... بیش نیست

اما برای ماهی... زندگیست ...

برای کسی که دوستت دارد

" زندگی " باش ...

نه " تفریح "

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


parni
ارسال پاسخ

Awli

Sepas