متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


maryam_es
maryam_es
۱۳۹۹/۰۴/۰۳

نه تو می مانی و نه اندوه ،
و نه هیچ یک از مردم این آبادی!
به حبابِ نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،!
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند،
لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

o__O
o__O
۱۳۹۷/۱۰/۲۴

در سه حالت به خانما هیچی نگین:

وقتی تازه از خواب بیدار شدن....

وقتی چیزی رو گم کرده و دنبالش میگرده...

وقتی آماده شده بود و برنامه بیرون رفتنش بهم خورده...

ملاحظه: مورد سومی خطر زنده به گور شدن داره...

+5