متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • صبر

  • آموخته‌ام كه مردم حرف‌هاى شما را فراموش مى‌كنند ، كارهاى شما را فراموش مى‌كنند ، ولى احساسى را كه در آن‌ها ايجاد كرده‌ايد را هيچوقت فراموش نمى‌كنند ...
  • صبر

  • بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.
  • صبر

  • تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم تا میتوانی دستی بگیرو مهربان باش...
  • صبر

  • بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.