متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


 

مغرورانه اشك ريختيم چه مغرورانه سكوت كرديم  

چه مغرورانه التماس كرديم چه مغرورانه از هم گريختيم

 غرور هديه شيطان بود و عشق هديه خداوند

هديه شيطان را به هم تقديم كرديم

هديه خداوند را از هم پنهان كرديم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !