متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


از این پس تـ ـنـ ـهـ ـا ادامه میدهم...

در زیر باران حتی به درخواست چـ ـتـ ـر هم جواب رد میدهم...

میخواهم تنهایی ام را...

به رخ این هوای د و نـ ـفـ ـر ه بکشم...!

باران ... نـ ـبـ ـا ر...!

من نه چتر دارم...نه یـ ـا ر...!

نبار لعنتی...

من دیگه مـ ـا

نیستم...!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


MOHAMADREZA1375
ارسال پاسخ