متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 سَبزه به رنگ هَفت سین!

بلاگ كاربران


این زمستان هم انگار مثل من

دلش نرفتن می خواهد

آسمان!!

تو را به جان مهربانی همه ی ابرهایت

تا می توانی ببار

نگذار آرام جانم را با آمدن بهار

 از من دور کنند

تو را به سپیدی دانه های برف

زمستان را

از کلبه ی کوچک خاطره ام نگیر

بگذار او نیز بماند

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !