متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


    به ‌نام خداوند مرد آفرین                        که بر حسن صنعش هزار آفرین
        خدایی که از گِل مرا خلق کرد               چنین عاقل و بالغ و نازنین
        خدایی که مردی چو من آفرید              و شد نام وی احسن‌الخالقین

        پس از آفرینش به من هدیه داد             مکانی درون بهشت برین
        خدایی که از بس مرا خوب ساخت        ندارم نیازی به لاک، همچنین
        رژ و ریمل و خط چشم و کرم                 تو زیبایی‌ام را طبیعی ببین

        دماغ و فک و گونه‌ام کار اوست             نه کار پزشک و پروتز، همین !
        نداده مرا عشوه و مکر و ناز                  نداده دَمِ مَشکِ من اشک و فین!
        مرا ساده و بی‌ریا آفرید                        جدا از حسادت وَ بی‌خشم و کین

        زنی از همین سادگی سود برد            به من گفت از آن سیب قرمز بچین
        من ساده چیدم از آن تک ‌درخت            و دادم به او سیب چون انگبین
        چو وارد نبودم به دوز و کلک                 من افتادم از آسمان بر زمین

        و البته در این مرا پند بود                       که ای مرد پاکیزه و مه‌جبین
        تو حرف زنان را از آن گوش گیر              و بیرون بده حرفشان را از این
          که زن از همان بدو پیدایش‌ات              نشسته مداوم تو را در کمین

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohammad
ارسال پاسخ