متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


  • دور شو

  • مرد: این لباسا چیه دوباره رفتی خریدی؟! زن: آخ باز شیطون گولم زد گفت بهم میاد مرد: مگه نگفتم هروقت شیطون داشت گولت میزد بگو دور شو، دور شو زن: گفتم، ولی میگفت از دور خیلی بیشتر بهت میاد …! 
  • آش

  • دختر همسایمون بس که از خونه بیرون نیومده روابط عمومیش ضعیفه! یه بار آش نذری پخش میکردن اومد آیفونمونو زد گفتم کیه؟ گفت آشه! بیچاره آیفون خونمون از شدت خنده اتصال کرد !! {A16}