متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

***
فنیقی‌ها مردمانی صلح جو و با فرهنگی بودند که به وسیله ی تجارت به  خصوص از طریق دریانوردی توانستند قدرت و ثروت زیادی را به دست آورند و به همین دلیل بارها توسط مصر ، آشور و بابل غارت و تصرف شدند که در نهایت با تصرف سرزمین های تحت اختیار شان توسط ارتش کوروش تمدن بزرگ فنیقی از هم گسیخت و تا حدود زیادی نابود(۱) شد
***
آنها که در ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد در لبنان امروزی سرزمین خود را تشکیل دادند به خاطر اخلافات داخلی هیچگاه نتوانستند یک حکومت متمرکزداشته باشند ، به همین دلیل هرکدام از مناطق کشور امیر خاص خود را داشت که در برخی موارد هم عقیده و هم رای بودند!!!
***
دین اکثریت فنیقی ها بت پرستی بود و کورش زمانی که این سرزمین را اشغال کرد نه معبدی را نابود ساخت و نه به افکار و عقاید آنان توهینی روا داشت
***
دریانوردی اصلی ترین شغل و اساس نفوذ فنیقی های ساکن در لبنان(۲) امروزی بود اما به هنر بسیار علاقه داشتند و توانسته بودند برای اولین بار در دنیای آن زمان شیشه را اختراع کنند همچنین اختراع اولین حروف الفبا را به این مردم نسبت میدهند
***
کمبوجیه ، داریوش و خشایارشاه از کشتی های فنیقی در جنگهای زیادی استفاده کردند و با اینکه این قوم مغلوب به حساب می آمدند در دربار هخامنشی احترام و جایگاه والایی داشتند که این موضوع به دلیل وفاداری آنان به دربار شاه ایران تا پایان سلطنت هخامنشی ادامه داشت…
******
پاورقی:
۱و۲_فنیقی ها مهاجرت های گسترده ای به شمال لیبی،الجزایر،تونس،جنوب اسپانیا،جنوب جزیره قبرس،جزیرسیسیل و تعداد دیگری از جزایر واقع در دریای مدیترانه داشتند اما مرکز اصلی حکومت آنان(لبنان امروزی) بود که با تصرف آن توسط سپاه کوروش و به وجود آمدن اختلافات داخلی ، آهسته آهسته نفوذ خود در دیگر مناطق را از دست دادند.
******

وبسایت رسمی ابوالقاسم کریمی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ