متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۶

بامداد همه دوستان بخیر
هفته و روزتون خوش و سرشار از عشق و دوستی

مراقب باشیم.............
در فصل سرما مراقب گربه ‌های پناه برده به موتور خودرو باشیم
بچه گربه ها و گربه های خیابانی برای گرم شدن به داخل محفظه موتور اتومبیل ها پناه میبرند و شبها در آنجا میخوابند.
چند ضربه به کاپوت و چرخ های جلو بزنیم تا گربه یا بچه گربه ای که احیاناً داخل موتور اتومبیل خوابیده، بیدارشود و فرصت خارج شدن را داشته باشد.
به همین راحتی و سادگی...

omid63
omid63
۱۴۰۰/۰۹/۰۶

مردانگی انجاست...
جایی که پسر بچه ای هنگام بازی...
برای این که دوست فقیرش خوراکی هایش را بخورد...
نقش"فروشنده"را بازی کرد.
کوروش جان مرسی از حضور همیشگی و نظرات زیبات

arezoo1200
arezoo1200
۱۴۰۰/۰۹/۰۶

اینجـــآ زَمیـــن اَســـتــ

رَســمــِ آدمهــآیَشــ عَجیــبــ اَســتــ

اینجــآ گـُـم کــه بِشـَـوی

بـِـه جــآی اینــکه دُنبــآلتــ بِگـَـردَند

فرآموشـَـتــ می کُننـَـد

عآشـِـق کــه بِشـَـوی

بــه جــآی اینــکه دَرکــَتــ کُنــند مُتَهَمَــتــ می کُننــَد

فَرهَنــگــِ لُغــتــِ اینجــآ چیــزی از

عِشــــــق و اِحســــــآس وغــُــــرور سـَـرَش نِمی شـَـوَد

زیــآد کــه خــوبــ بآشــی زیــآدی می شـَـوی

زیــآد کــه دَمِ دَســتــ بآشــی تِکــــــرآری می شـَـوی

زیــآد کــه بِخَنــدی بَرچَســبـِـ دیوآنـِـگی میخـُـوری

و زیــآد کــه اَشــکــ بِریــزی... عآشــِــــقی..!!

اینجــآ بآیــد

فـَـقـَــــــط ...

بــرآی دیگــرآن نَـفــَــــس بِکِشــی

korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

شازده کوچولو: چطور زندگی زیبایی داشته باشم؟

روباه: از بدی ای که دیگران در حقت کردن بگذر! همینطور که زمان میگذره، تو بزرگ و بزرگتر میشی و با گذشت کردن تو کاملا بزرگ میشی.

korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

ماموریت من در زندگی
فقط این نیست که زنده بمانم!
ماموریت من این است که رشد کنم‌
و ببالم و در این راه کمی علاقه و
مهربانی و شوخ‌طبعی و سلیقه به خرج دهم!

مایا_آنجلو

korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

روشنفکری از علم می آید
و روشندلی از عشق ...
اولی زمینه ساز زندگی بهتر
دومی زمینه ساز انسان بهتر.
خداوند هردورا در نهاد انسان قرار داد تا دنیای بهتری بسازیم.
قدر حضورمان را کنارهم بدانیم و کمک کنیم به تعالی انسانیت
بخشنده باشیم تا از مهر خداوند برخودار شویم
یا حق(ts)

korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

آدم ها وقتی ناخن هاشون بلند میشه اونارو کوتاه میکنند نه انگشتاشونو
سوتفاهمات و اشتباهاتو دور بریز
نه آدمارو
به جای اینکه در مورد آدم ها حرف بزنی با خودشان حرف بزن...

مهربان باش و بخشنده

arezoo1200
arezoo1200
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

به آدمهایی که از خوشحالی شما شاد
می‌شوند و از ناراحتی شما غمگین توجه خاص داشته باشید

انها کسانی اند که سزاوار جایگاهی ویژه در قلب شما هستند

korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

ای دوست
تا اون روزی که خندت گل کنه..
می سازه قلبم با غمت....

korosh_ts
korosh_ts
۱۴۰۰/۰۹/۰۵

رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد
دلشوره ی ما بود، دل آرام جهان شد

در اوّل آسایش مان سقف فرو ریخت
هنگام ثمر دادن مان بود خزان شد...

زخمی به گل کهنه ی ما کاشت خداوند
اینجا که رسیدیم همان زخم دهان شد...

آنگاه همان زخم، همان کوره ی کوچک،
شد قلّه ی یک آه، مسیر فوران شد
با ما که نمک گیر غزل بود چنین کرد..
با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد....

ما حسرت دلتنگی و تنهایی عشقیم
یعقوب پسر دید، زلیخا که جوان شد
جان را به تمنّای لبش بردم و نگرفت
گفتم بستان بوسه بده، گفت گران شد
یک عمر به سودای لبش سوختم و آه
روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد
یک حافظ کهنه، دو سه تا عطر، گل سر
رفت و همه ی دلخوشی ام یک چمدان شد
با هر که نوشتیم چه ها کرد به ما گفت

مصداق همان وای به حال دگران شد