متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


من  پاییز را تجربه کردهام

با دو دستم آن را کاشته ام

چشمانم

بزرگ شدنش را دیده اند

 و پاهایم در آن قدم زده اند

 اعتراف می کنم

دفتر شعرم را

شب توی باغچه دفن کردم

به امید اینکه صبح

کتابهای شعرش تا آسمان هفتم برسد

اما

اشتباه کردم

وُ توی چاله ی خودم  افتادم

ته چاله

پاییز به من چنگ انداخت

در من رخنه کرد

در من ریشه دواند

و من را

مرد پاییزی کرد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


korosh_ts
ارسال پاسخ

arsham00 :
زیبا بودارادت

korosh_ts
ارسال پاسخ

farnia :
لایکarsham00
ارسال پاسخ

زیبا بود

farnia
ارسال پاسخ

لایک

korosh_ts
ارسال پاسخ

SA00 :
{59}


سپاس

SA00
ارسال پاسخ