متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    ساده لوحی...

  • تعداد نظرات : 14
  • ارسال شده در : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
  • نمايش ها : 90

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Nnnn
ارسال پاسخ

khazane90 :
هموسو ک خوت هر چی اگودی همه افمیدن ز کویه اورده بیدنت؟
ار هموچو بیم ملاته اکشیم اوندومت منه کارون تا یاد بگری چطو حرف بزنی
منگولم خوتی {t6} بی ادب

ووی کافر گناه داره تو بنر خرساسه

Nnnn
ارسال پاسخ

salin :
لایکک

فدا

Nnnn
ارسال پاسخ

lookan_like :
بگذار ب حال خودشان خوش باشند

تنها بودن گاهی بهتر است از این هست ک با آدمی باشن ک ذره ایی لیاقتشون رو هم نداره، حتی برای یک ثانیه

:)

جان منی

Nnnn
ارسال پاسخ

khazane90 :
هموسو ک خوت هر چی اگودی همه افمیدن ز کویه اورده بیدنت؟
ار هموچو بیم ملاته اکشیم اوندومت منه کارون تا یاد بگری چطو حرف بزنی
منگولم خوتی {t6} بی ادب

خخخ

وای این استیکره چه خوشگله از کجا اوردیش

_MiM_
ارسال پاسخ

بگذار ب حال خودشان خوش باشند

تنها بودن گاهی بهتر است از این هست ک با آدمی باشن ک ذره ایی لیاقتشون رو هم نداره، حتی برای یک ثانیه


خزان
ارسال پاسخ

Nnnn :
قشنننگ ایگوی تازه ز بهزیستی اوردنت با ای حرف زیدنت همه فهمستن{5}

مونگودوم قلب نداروم گدوم وانمود ایکونوم
اندی یکی داروم خزانم وسطس

مونگول

هموسو ک خوت هر چی اگودی همه افمیدن ز کویه اورده بیدنت؟
ار هموچو بیم ملاته اکشیم اوندومت منه کارون تا یاد بگری چطو حرف بزنی
منگولم خوتی بی ادب

aryan_
ارسال پاسخ

khazane90 :
خوت ز همه دروگونتر و دورنگتری {4}
ی هفته تیامه دور دیدی ردی بلاگ زیدی قلب نداروم
اوسو هی درو بم اگوی قلبمی نفسمی
آلبرده لیش


salin
ارسال پاسخ
Nnnn
ارسال پاسخ

SA00 :
امان از این دورویی..
شما یکرنگ بمان
{59}

چشم

Nnnn
ارسال پاسخ

Armiin :
{1}


Nnnn
ارسال پاسخ

khazane90 :
خوت ز همه دروگونتر و دورنگتری {4}
ی هفته تیامه دور دیدی ردی بلاگ زیدی قلب نداروم
اوسو هی درو بم اگوی قلبمی نفسمی
آلبرده لیش

قشنننگ ایگوی تازه ز بهزیستی اوردنت با ای حرف زیدنت همه فهمستن

مونگودوم قلب نداروم گدوم وانمود ایکونوم
اندی یکی داروم خزانم وسطس

مونگول

SA00
ارسال پاسخ

امان از این دورویی..
شما یکرنگ بمان

Armiin
ارسال پاسخ

khazane90 :
خوت ز همه دروگونتر و دورنگتری {4}
ی هفته تیامه دور دیدی ردی بلاگ زیدی قلب نداروم
اوسو هی درو بم اگوی قلبمی نفسمی
آلبرده لیش


خزان
ارسال پاسخ

خوت ز همه دروگونتر و دورنگتری
ی هفته تیامه دور دیدی ردی بلاگ زیدی قلب نداروم
اوسو هی درو بم اگوی قلبمی نفسمی
آلبرده لیش