متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بنویسید به دیوار سکوت

عشـــــق سرمایه هر انسان است


بنشانید به لب ، حرف قشــنگ 

حرف بد وســـــــوسه شیطان است.

و بدانید که فردا دیـــــــــر است

و اگر غصه بیاید امــــــروز

تا همیشه دلتان درگیر است.

پس بسازید رهـــی را که کنون

تا ابــــد سوی صــــــــداقت برود 

و بکارید به هر خانه گلــی 

که فقط بوی محبــــــــــت بده

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


fatemeh14a
ارسال پاسخ

آفرین ،
و بکارید به هر خانه گلــی
که فقط بوی محبــــــــــت بده