متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    جهان بی اعتبار

  • تعداد نظرات : 3
  • ارسال شده در : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
  • نمايش ها : 25

 عزیزان این جهان بــــــــی اعتبار است

 بــــــــــظاهر گرچه پر نقش ونگار است

 

 بــــه لالایــی دنیــــــــا دل نبندیـــم 

 کــــه ایـــــن لالا فریب روزگار است

 

 کــنار هـــر پیــاده اســـــــــب نتازیم

 نه هر مرکب نشین دائم سوار اســـت

 

 بگیــریم پـــند از شاهــــــان دنیـــــا

 گهی حاکــــم گهی در پای دار اســـت

 

 بـــه برد و بـــــاخت دنیا دل نبازیـــــم

 کـــه این دنیا چــو یک میز قمار اسـت

 

 بـزور بــازو و قــدرت ننـــــازیـــــم

 پیری باضعف وسستی انتظار اســت

 

 ملنــگ کــن راه راستی پیشه خـــــود

 

 که فردا روز مــحشر این بکار اســــت

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


moritez
ارسال پاسخ

داشت

SA00
ارسال پاسخ


Fereshteh
ارسال پاسخ