متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تاریکی، نمی‌تواند بر تاریکی غلبه کند، 

 

تنها روشنی می‌تواند آن را انجام دهد؛ 

 

نفرت، نمی‌تواند بر نفرت غلبه کند، 

 

تنها عشق می‌تواند آن را انجام دهد.

 

 

#مارتین_لوتر_کینگ

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ
Ssahar
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ

داشت