متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    رفیق

  • تعداد نظرات : 2
  • ارسال شده در : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
  • نمايش ها : 30

رفیـِْـِْـِْـِْـقْ فـِْـِْـِْـِْـِْردای شیریـِْـِْـِْـِْـِْـِْنتو 

قربـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْانیـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْه 

گذشـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْته ی 

تلخـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْت 

نکـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْـْن 

زندگی مثـِْـِْل آب داخل 

لیـِْـِْوان ترک خورده میمـِْـِْونه 

بخـِْـِْـِْـِْـِْوری تـِْـِْـِْـِْموم میـِْـِْـِْـِْشه 

نخـِْـِْـِْـِْـِْـِْـِْوری حـِْـِْـِْـِْـِْـِْروم میشـِْـِْـِْـْه

 


 

 

 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mahss
ارسال پاسخ

لایک


moritez
ارسال پاسخ