متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران
خود ما" انسان ها "

خودمان هم خودمان را نشناخته ایم

چه برسد به اینکه یکی بیاید کشفمان کند

عجیب بودن از تمام رفتارمان سرازیر است

یکی بهمان محبت میکند و تمام عشقش را به پایمان میریزد پسش میزنیم

یکی که اصلا ارزشش ندارد و ما را آدم حساب نمیکند عاشقش میشویم

خودمان هم نمیدانیم با خودمان چند چندیم

آری هشتمین عجیب جهان خود ماییم ...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


moritez
ارسال پاسخ
Mina398
ارسال پاسخ

لایک

Bita1978
ارسال پاسخ
SA00
ارسال پاسخ