متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


استاد شفیعی کدکنی می گفت: زن زیباست ... چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است... چه آن زمان که خود را می آراید از پس همه خستگیهایش.. چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت ... و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی... چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رسانده و دست بر پیشانی زده و لبخند می زند... زن زیباست... آن زمانی که خسته از همه تُهمتها و نابرابریها باز فراموشش نمی شود؛ مادر است، همسر است،راحت جان است ... زن زیباست ... زمانی که لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردی ... زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی ... آری زن زیباست..
"تقدیم به زنان سرزمینم"

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ

بسیار عالی
سپاس

moritez
ارسال پاسخ
Mahlaaa
ارسال پاسخ

عااااالی ♥♥♥^_^

pariw
ارسال پاسخ
0oBadBoyo0
ارسال پاسخ