متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دراین سرای بی کسی،کسی به در نمیزند

به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند

یکی زشب گرفتگان ،چراغ بر نمیکند

کسی زکوچه سار شب،درسحر نمیزند

نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار

دریغ است که ازشبی چنین،سپیده سر نمیزند

دل خراب من ،دگر خرابتر نمیشود

که خنجر غمت دگر،از این خرابتر نمیزند

گذرگهی است پر ستم ،که اندرو به غیر غم

یکی صلای  آشنا به رهگذر نمیزند

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ
ftp024
ارسال پاسخ


آرزو دارم حال دلتون خوب باشه.

toya
ارسال پاسخ