متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • فرق

 • زنده بودن با زندگی کردن فرق داره):
 • تنها چیز

 • آدمها ؛ گاهی تنها چیزی که واقعا به آن محتاجند دستی است که بگیرد گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها را درک کند...!
 • دست نکش

 • از رشد کردن دست نکش؛ مگه زندگی از سرویس کردن تو خسته میشه؟
 • چراغ خاموش

 • در شهری که چراغ‌هایش خاموش است تو اندازه توانت روشن باش گاهی جلوى پاى  خود را روشن کن  و گاهی  جلوى پاى دیگرى را  
 • عبور

 • اکثر آدم هایی که ما را رنج می دهند رنج کشیده هایی هستند که  از زخم های خودشان  نتوانسته اند عبور کنند
 • تغییر

 • گاه حضور شخصی وجود نگاهی  احساس مهری  تغییر می‌دهد دنیایت را...
 • برای مادر

 • شعر غمگین سکوتم بی قرارم می کنی باز با لالایی ات دلتنگ خوابم می کنی گوشه ی چادر نمازت مانده ام در انتظار آن قدر خوبی که با خوبی خرابم می کنی خواب دیدم مثل مو جم در بر دریا ییت کز تلاطم های دل پر پیچ و تابم می کنی تا که گفتم : تشنه ام کامم بیابانی شده روزه دار حال من خود را سرابم می کنی آه سردی گر بگیرد گردنم از روزگار باز هم خود را مسبب بر عذابم می کنی زخم هایم را فقط چشم تو درمان می کند نوش داروی…
 • هیچ طوفانی نتواند

 • کشتی نوح را یک غیر حرفه ای ساخت اما کشتی تایتانیک را هزاران حرفه ای با  "خداباش" تا هیچ طوفانی نتواند در مقابلت قد علم کند
 • بهتر است

 • تلخ باش اما خودت باش این صداقت بهتر است ترش رویی از دو رویی بی نهایت بهتر است من تو را بازيچه كردم يا تو من را؟ بگذريم اين قضاوت بين ما روز قيامت بهتر است با ترحم از خدا شادی برایم خواستی! ناسزاى ديگران از اين محبت بهتر است از پشیمانی نگو انقدر و ناشکری نکن آن گناه‌آلودگی از این ندامت بهتر استتلخ باش اما خودت باش این صداقت بهتر است ترش رویی از دو رویی بی نهایت بهتر است من تو را بازيچه كرد…