متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • ارزش

 •     هرچی کمتر در دسترس باشی      ارزشت پیش مردم بیشتره ...
 • بوی آدمیزاد

 • دیــگر بـوی آدمـیزاد نـمی دهـیم   گـرگ ها هــم بـرای خـوردنـمان      نــاز مـیکنند!!! 
 • نمیشه

 • با قلبی که...     سمته چپه، نمیشه راه راست رفت
 • قضاوت

 • راه رفتنت قضاوت میشود    ولی هیچ کدامشان      کفش هایت را پا نمی کنند ...
 • اهمیت

 • به آدمایی که تو رو نادیده می گیرن اهمیت نده. به اونایی اهمیت بده که  واسه تو بقیه رو نادیده   می گیرن.
 • مرنجان و مرنج

 • یک نکته بگویمت   به تحقیق بسنج   گر عاقل و کاملی  مرنجان و مرنج!   رنجاندن خلق و  رنجشت از طمع است   بگذر ز طمع    که این بِه است از صد گنج
 • چقدر ...

 • چقد دوست داشتنی و کمیابند...   آدمهای که      حرف دل و زبانشان یکیست..
 • بیخیال آدمها

 • تنهاییت را بچسب    بی خیال آدمها      وابستگی فقط درد دارد.
 • گلایه

 • آدمی که رویِ آب خونه میسازه   حقِ گلایه از غرق شدن رو نداره...
 • تلخی روزگار

 • هتلخي روزگار از اون جايي    شروع ميشه که خيلي   چيزا رو ميشه خواست   اما نميشه داشت ...!