متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • گاهی

 • گاهی چقدر خوب است یک رفیق شش دانگ باشدكسی كه به دور از جنسیت همراهت باشد،مذكر و مونث فرقی ندارد...فقط كسی باشد كه بفهمد حالت را...بتوانی به دور از حاشیه و ترس از هر چیزی،تا نا كجا آبادهِ زندگی بروی..اگر كمی حد دوستی های معمولی خود را می‌دانستیم؛كمی دندان به جگر می‌گذاشتیم و احساساتمان را بیان نمی‌كردیمحال قضیه فرق می‌كرد و بهترین‌های زندگیمان را هنوز هم كنار خود داشتیم!می …
 • خوب باش

 • همیشه آنقدر خوب باش که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد...
 • مطمئن باش

 • مطمـئن باشکه خداوند تو را عاشقانه دوست داردچون در هر بهار برایت گل میفرستدو هر صبح آفتاب را به تو هدیه میکند
 • از دروغ

 • از دروغ خیلی چیزا رو میشه بدست اوردولی نمیشه نگهشون داشتقدیما … تا کسی مجبورنبود ، دروغ نمی گفت …الان تا کسی مجبور نباشه ، راست نمیگه … !
 • ما مردمانی هستیم

 • که به راحتی به هم دروغ میگیمولی بزرگترین معیارمون برای شروع دوستیصداقته
 • حرف حق

 • کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوندهمه زندگیشان بر دروغ استوار است
 • پیش از آنکه

 • پیش از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد به نفس پایینی دارید؛ اطمینان حاصل کنید که توسط مُشتی احمق محاصره نشده اید!!